Ánh sáng là gì

Ánh sáng là một phần nhỏ trong phổ bức xạ điện từ mà có thể tiếp nhận bởi mắt người. Dải phổ ánh sáng nhìn thấy có bước sóng từ 380nm tới 780nm. Bức xạ điện từ được sinh ra do sự chuyển mức năng lượng phát ra bước sóng bởi một nguồn sáng. Thời gian ánh sáng cần để di chuyển từ điểm phát tới mắt người quan sát được xác định bởi tốc độ ánh sáng.

Ánh sáng là gì

Năm 1850, Nhà vật lý người Pháp Leon Foucault đã phát triển một phương pháp đo tốc độ của ánh sáng khi sử dụng một tấm gương quay. Phương pháp này đảm bảo độ chính xác cao, xác định được vận tốc là 2.98 x 108 m/s. Ánh sáng di chuyển trong chân không thì gần mức vận tốc 3 x 108 m/s – hay 300 000 km/s.