Tuổi thọ của bóng đèn dây tóc là bao nhiêu

Bóng đèn dây tóc bình thường có tuổi thọ khoảng 2000 giờ sử dụng. Tuy nhiên khi sử dụng thiết bị điều chỉnh độ sáng dimmer cho bóng dây tóc sẽ làm tăng tuổi thọ bóng đèn lên. Cụ thể như, khi sử dụng dimmer dùng 30% công suất bóng đèn thì tuổi thọ bóng tăng lên 70%.

Tuổi thọ của bóng đèn dây tóc là bao nhiêu

Tuổi thọ của bóng đèn còn phụ thuộc vào khả năng giải nhiệt của bộ đèn (Fixture). Bóng đèn dây tóc nhanh bị cháy là do sử dụng với bộ đèn không hợp bộ, giải nhiệt kém. Trên thị trường hiện nay đã có loại bóng đèn halogen dây tóc có tuổi thọ lên đến 10.000 giờ sử dụng.